19 dec 2003 16:00

Visuele identiteit van de communicatie van de federale overheid

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad het protocol aangenomen betreffende de communicatie en grafische identiteit van de federale overheid.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad het protocol aangenomen betreffende de communicatie en grafische identiteit van de federale overheid.

Dit protocol is van toepassing op alle communicatie-instrumenten van de federale overheid en van de instellingen die ervan afhangen. Zo moet het logo ?.be? (*) terug te vinden zijn op de communicatiemiddelen ontwikkeld door de instellingen en organisaties die genieten van federale subsidies, behoudens afdoende gewettigde toelating om hiervan af te wijken. De verschillende regeringsleden worden belast met het toezicht op de zo snel mogelijke implementatie van dit protocol. De Eerste Minister verleent zijn steun aan de toepassing van het protocol, in het bijzonder via de expertise aangebracht door de Algemene Directie Externe communicatie, op vraag van de verschillende autoriteiten. Tegen eind juni 2004 dient een verslag te worden voorgelegd over de implementatie van het protocol. (*) aanvaard op de Ministerraad van 4 mei 2000.