25 nov 2005 16:00

Vliegwet

Meer stabiliteit voor luchthaven en omwonenden

Meer stabiliteit voor luchthaven en omwonenden

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad het voorontwerp van vliegwet goed. De tekst vertrekt nu naar de Raad van State. In de toekomst zullen de vliegprocedures rond de luchthaven worden vastgelegd volgens de regels voorzien in deze wet. De vliegwet bepaalt de criteria die door de regering moeten worden nageleefd bij het bepalen van vliegprocedures en die door de rechter kunnen worden gecontroleerd. Dit moet een veilige, stabiele en duurzame exploitatie van de luchthaven verzekeren. Door het ontbreken van een wettelijk kader werd de legitimiteit van de vliegprocedures door verschillende rechters in vraag gesteld. De wet herstelt de stabiliteit van de vliegprocedures en garandeert daarbij een beter evenwicht tussen de sociale en de economische voordelen van de luchthaven en de nadelen ervan voor de gezondheid van de omwonenden. Het voorontwerp hanteert drie criteria voor het bepalen van de vliegprocedures: veiligheid, capaciteit en gezondheid. Dit betekent dat iedere procedure in eerste instantie rekening moet houden met de vereiste veiligheidseisen. De vliegprocedures moeten ook zodanig worden uitgewerkt dat, mits enkele uitzonderingen voor de daluren en de nacht, het vastgelegd maximum aantal bewegingen per uur kan worden bereikt. Ten slotte moet bij het bepalen van de procedures eveneens de impact van het vliegverkeer op de gezondheid van de bevolking worden beperkt. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de impact van de geluidshinder, maar ook met de impact van de gasemissies afkomstig van vliegtuigmotoren. De drie criteria zitten vervat in de methode voor het bepalen van de permanente vliegprocedures. Die voorziet in de eerste plaats in een veiligheidsstudie. Op dit vlak wordt geen enkel risico genomen. Is de conclusie negatief, dan wordt het proces onmiddellijk stopgezet. Is deze positief, dan wordt er verder gegaan met een capaciteitsstudie en een milieueffectenstudie. Op basis van deze studies brengen Belgocontrol, BIAC, de adviescommissie en het controle-institituut advies uit over de vliegprocedures. De vliegwet roept namelijk een adviescommissie in het leven die advies moet geven, aanbevelingen doen en voorstellen formuleren over alles wat betrekking heeft op de vliegprocedures. Ten slotte wordt nog een openbaar onderzoek over de permanente vliegprocedure georganiseerd. Het controle-instituut ziet toe op de naleving van de vliegprocedures.