07 jul 2014 12:43

Voeding almaar veiliger dankzij nieuwe inventaris van chemische stoffen die in aanmarking met voedingsmiddelen

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) heeft een databank ontwikkeld, waarin alle bekende chemische bestanddelen staan opgelijst die aanwezig zijn in materialen en verpakkingen, die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen (FCM*).

Risico op voedselbesmettingen beperken

We denken er vrijwel nooit aan, maar voordat het op ons bord belandt, komt ons voedsel in aanraking met een ruime waaier aan materialen. In eerste instantie gaat het dan over de verpakking van voedingsproducten, zoals het metalen bakje van de lasagne, de plastic folie rond een pakje appels of het blik met gepelde tomaten. Maar het stopt niet bij het uitpakken van het eten: ook de kookpot en de lepel waarmee we in die pot roeren zijn relevant. Deze materialen geven soms stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument.

Om de voedselveiligheid te verhogen heeft het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) een databank gecreëerd, waarin ongeveer 10000 chemische stoffen staan opgesomd die met voedingsmiddelen in aanraking kunnen komen. Deze inventaris verschaft eveneens informatie over de aanwezigheid van deze stoffen in bepaalde materialen (o.a. specificaties, evaluaties en beperkingen).

De vruchten van een informatieverzameling op internationaal niveau

De databank werd verkregen door de samenvoeging van informatie die beschikbaar is in de verschillende nationale wetgevingen, de resoluties van de Raad van Europa en de verordeningen en richtlijnen van de Europese Commissie. Dit initiatief wordt bovendien gesteund door de Raad van Europa en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Sinds eind mei 2014 is de databank te raadplegen door de lidstaten van de Raad van Europa. Ook bedrijven en wetenschappelijke instellingen kunnen toegang krijgen tot het systeem via een jaarabonnement.

Voeding almaar veiliger voor de consument

p>Deze databank moet een naslagwerk worden voor de identificatie en evaluatie van bekende voedselcontactmaterialen in alle lidstaten van de Raad van Europa. Ze omvat een uitgebreide lijst met geïnventariseerde chemische stoffen en verwijzingen naar de bestaande regelgeving. De databank zal ook de resultaten bevatten van voorspellingen, waardoor sneller waarschuwingen kunnen worden gepubliceerd voor potentiële biologische risicoactiviteiten die verder laboratoriumonderzoek vergen.

Door een beter inzicht te verschaffen in de gebruikte chemische stoffen – en de daaraan verbonden eventuele risico's – zijn wetenschappers in staat om de stoffen die een risico vormen voor de gezondheid sneller te identificeren. Het bepalen van prioriteiten in de evaluatie van deze stoffen, laat de bevoegde overheden toe om gezwind te reageren. Zo kunnen zij de meest gepaste en efficiënte regelgevende maatregelen treffen, om de consument een almaar veiligere voeding te garanderen.

* FCM of Food Contact Materials

Contactpersonen

 • Dr. Els VAN HOECK (NL)
  Projectverantwoordelijke, Consumentenveiligheid WIV-ISP
  02/642.54.20
 • Dr. Ing. Fabien BOLLE (FR)
  Afdelingshoofd, Consumentenveiligheid, WIV-ISP
  02/642.54.20
 • Dr. Paul TROISFONTAINES (FR)
  Wetenschapper, Toxicologie WIV-ISP
  02/642.54.20

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) en de voedselveiligheid

Aan welke mogelijke schadelijke effecten zijn we blootgesteld? Welke stoffen krijgen we dagelijks binnen? Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid? Om het beleid inzake gezondheid en veiligheid van de consument actief te ondersteunen, verschaft het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) objectieve, absolute en betrouwbare informatie over voedselveiligheid, geneesmiddelen en consumptieproducten. Hiertoe voert het chemische analyses uit en beschikt het over kwaliteitsvolle analysemiddelen om de aanwezigheid van chemische stoffen in de voeding, consumptiegoederen en het leefmilieu te detecteren.