24 feb 2006 16:00

Vogelgriep

Een campagne voor het grote publiek

Een campagne voor het grote publiek

Na kennis te hebben genomen van de huidige situatie inzake vogelgriep heeft de Ministerraad het opstarten van een intensieve communicatiecampagne naar het grote publiek goedgekeurd. Deze nationale campagne zal gevoerd worden met advertenties in de kranten. De voorzorgsmaatregelen en andere boodschappen rond vogelgriep, naargelang van de actualiteit, zullen op een begrijpbare manier worden toegelicht. Hij heeft ook de uitbreiding van de capaciteit van het callcenter Influenza goedgekeurd. Onder het voorzitterschap van de Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken zal een werkgroep worden opgericht die zal belast worden met de studie tot oprichting van één algemeen federaal callcenter. Deze studie zal worden voorgelegd binnen een termijn van 2 maanden. De Ministerraad ging eveneens akkoord met de overschakeling naar fase 4 van het nationaal rampenplan.