20 jan 2023 09:16

Vogelgriepvirus: bijkomende middelen uit crisisreserve FAVV

De ministerraad geeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval, toestemming om zijn volledige crisisreserve te gebruiken voor de bestrijding van de vogelgriep.

De ministerraad heeft op 8 juli 2022 de epizoötie met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen erkend als een onvoorzien incident. Deze erkenning laat het FAVV toe om de kosten ervan te dekken uit zijn crisisreserve van 10 miljoen euro. De ministerraad heeft het bedrag toen, op basis van de besmettingen in de eerste helft van 2022, vastgelegd op twee miljoen euro.

Sinds september kent West-Europa echter een bijzonder sterke opflakkering van de ziekte door het fors toenemen van de viruscirculatie bij wilde vogels. Hierdoor is de druk op pluimveehouderijen bijzonder hoog geworden en is ook het risico voor het pluimvee exponentieel toegenomen.

In het licht van de nieuwe prognoses en de vaststelling dat de eerder toegestane twee miljoen euro nu al onvoldoende is om de huidige uitbraken te kunnen afhandelen, laat de ministerraad het FAVV toe haar volledige crisisreserve van 10 miljoen euro te gebruiken, gespreid over 2022 en 2023.