01 jul 2011 16:35

Volksgezondheid

Planning van het aanbod tandheelkundigen

Planning van het aanbod tandheelkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het totale aantal tandartsen die jaarlijks recht hebben op een bijzondere professionele titel op 160 vastlegt voor 2016 en op 180 voor de jaren 2017 tot 2020.

Verdeling voor 2016:

Voor de universiteiten van de Franse Gemeenschap:

80 algemene tandartsen
7 tandarts-specialisten in parodontologie
9 tandarts-specialisten in orthodontie

Voor de universiteiten van de Franse Gemeenschap:

52 algemene tandartsen
5 tandarts-specialisten in parodontologie
7 tandarts-specialisten in orthodontie

Verdeling voor 2017-2020:

Voor de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap:

92 algemene tandartsen
7 tandarts-specialisten in parodontologie
9 tandarts-specialisten in orthodontie

Voor de universiteiten van de Franse Gemeenschap:

60 algemene tandartsen
5 tandarts-specialisten in parodontologie
7 tandarts-specialisten in orthodontie 

Het ontwerp verlengt eveneens de mogelijkheid om een verschil dat groter of kleiner is dan 20% van het vastgelegde aantal per jaar over te dragen op volgende jaren. Dat kan nu tot 2020.

Kandidaten die hun basisopleiding in tandheelkunde voor 1 juli 2012 hebben aangevat, tellen niet voor de quota.