28 jul 1995 17:00

Volledige uitvoering van de omvorming van het Centraal Bureau voor Hyp
othecair Krediet (CBHK)