10 sep 2004 17:00

Voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (WIB 92), inzake sommige vergoedingen verkregen door voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (WIB 92), inzake sommige vergoedingen verkregen door voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's).

Het voorontwerp wil fiscale vrijstelling verlenen voor de vergoedingen verkregen door voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die, in de loop van het belastbaar tijdperk, voor hoogstens twee voogdijen aangewezen werden en waarvoor ze per voogdij een vergoeding van 500 euro uitbetaald kregen. Vanaf drie voogdijen wordt de voogd onderworpen aan het normaal fiscaal en sociaal stelsel. Het voorontwerp wordt opgenomen in het voorontwerp van programmawet dat tijdens de volgende parlementszitting door de Regering zal worden ingediend.