20 sep 2019 14:13

Voorbereiding van de Brexit: wettelijke en operationele coördinatie

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van de stand van zaken over de voorbereidingsmaatregelen en contingentie-initiatieven in het kader van de Brexit die onder de federale bevoegdheid vallen.

Een wetsontwerp over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord met de Europese Unie werd op 28 maart 2019 tijdens de plenaire vergadering in het parlement aangenomen. De algemene bepalingen genomen bij koninklijk besluit zijn ook geregeld. Aangezien deze wet en deze koninklijke besluiten pas in werking treden als er geen terugtrekkingsovereenkomst wordt bereikt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, werd de hele zaak opgeschort vóór de koninklijke goedkeuring, in afwachting van de Brexit zelf. Ter herinnering, veel bepalingen van de wet bevatten een wederkerigheidsvoorwaarde.

Bovendien zullen, na verdere analyse door de Belgische en Britse administraties, specifieke bepalingen nodig zijn om de wet aan te vullen voor fiscaliteit, justitie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en mobiliteit.

De ministerraad boog zich tevens over het operationele gedeelte van de Brexit wat aanwerving, analyse op het terrein, communicatie en steunmaatregelen voor werknemers en overheidsuitgaven betreft.

Concreet gaat de ministerraad akkoord met:

  • het principe van het gebruik van de GeoTool als dynamische cartografische tool voor vier weken
  • de organisatie van een interfederale informatievergadering met de deelgebieden
  • de voortzetting van informatieactiviteiten voor de Belgische burgers en bedrijven in België door alle federale administraties
  • een bezoek aan de haven van Zeebrugge en een vergadering met de betrokken administraties ter plaatse vóór de dag van de Brexit

>> Meer informatie in de bijgevoegde presentatie.