11 dec 2015 15:07

Voorbereiding van de Europese Raad

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van 17 en 18 december 2015 in Brussel.

Tijdens de Raad worden de volgende punten behandeld:

  • migratie
  • strijd tegen terrorisme
  • de Economische en Monetaire Unie
  • interne markt
  • Verenigd Koninkrijk 
  • klimaat