20 nov 1997 16:00

Voorbereiding van de informaticaprogramma's van de federale administra
tie op het jaar 2000