19 jul 2019 18:37

Voordelen aan geconventioneerde zorgverleners op wettelijk rustpensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor voordelen aan zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn.

Zorgverleners die sinds 1 januari 2016 het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen, maar als geconventioneerde zorgverleners verder blijven werken, hebben geen recht meer op het zogenaamd sociaal statuut. Het ontwerp zorgt voor een premie die nominaal gelijk is aan het sociaal statuut voor zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn, op voorwaarde dat voldaan is aan de geldende voorwaarden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een regeling van voordelen aan zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten na opname van het wettelijk rustpensioen