28 jun 1996 17:00

Voordracht tot benoeming van de leden van het Ministerieel Comité voor
inlichtingen en veiligheid