29 okt 2021 21:09

Voordracht van twee Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, van minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de nationale selectie van kandidaten voor de ambtstermijnen van twee Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie, van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2028.

Aangezien de ambtstermijnen van twee Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie verstrijken op 31 augustus 2022, werd een nationale selectieprocedure opgezet. In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 30 juli 2021 werd een oproep tot kandidaten bekendgemaakt. Zeventien kandidaten hebben gereageerd op de oproep en werden uitgenodigd voor een gesprek met een jury op 26 en 27 september.

Na het selectiewerk van de jury besloot de ministerraad de kandidaten Geert De Baere en Paul Nihoul voor te dragen voor deze posten. Deze beslissing wordt onverwijld meegedeeld aan de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, die ten laatste op 1 november 2021 de namen van de twee kandidaten voorlegt aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Het Comité 255 roept vervolgens de kandidaten op en spreekt een advies uit over hun geschiktheid voor het gevraagde profiel. Daarna worden ze benoemd door de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten.