20 jul 2023 18:32

Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij 2023

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2023 van de Nationale Loterij.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot voorlopige verdeling strekt ertoe de verwachte resultaten voor 2023 toe te wijzen. De maatschappelijke return van de Nationale Loterij in 2023 bedraagt 345 miljoen euro, zijnde een monopolierente van 135 miljoen euro, een buitengewone monopolierente van 10 miljoen euro, en 200 miljoen euro bestemd voor goede doelen via dit ontwerp van koninklijk besluit voor de voorlopige subsidieverdeling, waarvan 27,44% toekomt aan de gemeenschappen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.