07 mrt 2008 12:40

Voorlopige kredieten

Opening van voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008

Opening van voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008

Op voorstel van minister van Begroting Yves Leterme keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008 opent.

Het voorontwerp is nodig om de goede werking van de openbare diensten in die maanden te waarborgen, in het geval dat het ontwerp van algemene uitgavenbegroting niet voor 31 maart in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd. Het voorziet ook dat deze wet vervalt van zodra het Parlement de begroting 2008 heeft goedgekeurd.

De voorlopige kredieten worden per programma berekend op basis van de kredieten van de algemene uitgavenbegroting van 2007, na vierde bijblad. De goedkeuring van elke schijf van voorlopige twaalfden impliceert dat het federale programma van de openbare investeringen 2008 voor elk van die schijven voor de departementen en de Regie der Gebouwen wordt vrijgegeven.