24 jul 2008 16:20

Voorlopige resultaten landbouwtelling 2008

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, kondigt de voorlopige resultaten van de landbouwtelling van mei 2008 aan. De enquête werd gedaan door het departement Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

Landbouwbedrijven en arbeidskrachten
Uit de telling blijkt dat voor de eerste keer in tien jaar de vermindering van het aantal landbouwbedrijven onder de drempel van 3% blijft (van 48 013 in 2007 naar 46 687 in 2008).
In het Vlaams gewest is de daling 2,9% (31 091 in 2008). In het Waals gewest bedraagt de vermindering 2,6% (15 596 en 2008).
Ook voor het aantal arbeidskrachten in de Belgische landbouw is de daling met 1,9% kleiner dan in 2007 (3,6%); (van 89 041 in 2007 naar 87 349 in 2008).

Oppervlakte van de cultuurgrond
Als gevolg van de Europese maatregelen van 2007 inzake verplichte braaklegging is de oppervlakte braakland in 2008 met 57,6% gedaald (-10,8% in 2007). Die daling wordt gecompenseerd door een grote groei van graangewassen (+10%) en voedergewassen (+5,1%). De cultuuroppervlakte voor aardappelen verminderde in België met 6,5%. Maar een is een duidelijk verschil tussen Vlaanderen (-10,8%) en Wallonië (+0,7%).
Na twee opeenvolgende jaren van stijging neemt de oppervlakte koolzaad af (-23,9%). Koolzaad voor voeding zet zijn opgang sinds 2004 echter voort. De daling van koolzaad niet voor voeding hangt samen met de slechte oogsten van de laatste jaren, het verminderde enthousiasme voor biobrandstoffen en de gevolgen van de afschaffing van de braaklegging in het systeem voor niet-voeding.

Dieren
In 2008 neemt het aantal runderen over heel het land af (-1,4%). Zowel in het noorden (-1,5%) als in het zuiden (-1,1%) van het land is er aan daling van de veestapel. Het aantal zooikoeien gaat voor het eerst sinds 2003 achteruit (-1,3%). Ook het aantal kalveren daalt met 3,2%.
In vergelijking met de cijfers van mei 2007 blijft de varkensstapel over heel het land gelijk (+0,2%). Maar er zijn meer mestvarkens en minder fokvarkens. Op korte termijn kan dus een inkrimping van de varkensstapel worden verwacht.
Net als de vorige jaren gaat het aantal rundvee- (-3,6%) en varkenshouders (-6,2%) achteruit.