06 mei 2022 16:32

Voorontwerp van budgettaire wet: deel “Gezondheid”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van budgettaire wet goed wat het deel “Gezondheid” betreft.

De bepalingen opgenomen in het voorontwerp van wet concretiseren twee beslissingen die in het kader van de begrotingscontrole van maart 2022 werden genomen. Het gaat meer bepaald om:

  • de eenmalige bijkomende vergoeding van 207 miljoen aan de zorgverleners die verstrekkingen verlenen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en die gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex
  • de vrijstelling, vanaf 1 oktober 2022, van de toepassing van de “oude geneesmiddelen”-maatregel voor specialiteiten die de combi-cliff-maatregel hebben ondergaan (besparing 2022)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.