02 feb 2007 16:00

Voorontwerp van domaniale wet

Goedkeuring van overeenkomsten over domaniale onroerende goederen

Goedkeuring van overeenkomsten over domaniale onroerende goederen

De ministerraad keurde een voorontwerp van domaniale wet goed die minister van Financiën Didier Reynders voorlegde. Het voorontwerp bekrachtigt twee akten over domaniale goederen die in 2006 zijn gesloten. Het gaat om een akte van 18 december 2006 voor de verkoop van een perceel grond in de Opgeëistenlaan in Gent en de overdracht van rechten en plichten van de Regie der Gebouwen in het gerechtsgebouw van Gent aan KBC-bank nv. De tweede akte van 19 december 2006 regelt de verkoop van de Belgische staat aan de Europese gemeenschap van: - een kantoorgebouw en een gebouw in de Hoornstraat 41/45 in Etterbeek, - een huis in de Hoornstraat 49 in Etterbeek, - een kantoorgebouw in de Generaal Lemanstraat 46/60 in Etterbeek.