20 mrt 2021 08:56

Voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi akte van het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

De leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) hebben dit voorontwerp van plan opgesteld om de internationale (o.a. Agenda 2030 en de SDGs) en Europese verbintenissen van België na te komen en om bij te dragen tot de doelstellingen van de federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling. De ICDO-leden hebben er ook op toegezien dat het voorontwerp in overeenstemming is met het regeerakkoord.

De ministerraad heeft akte genomen van dit voorontwerp, en de minister opgedragen het voorontwerp van plan tegelijkertijd voor te leggen aan de wetgevende kamers, de raden en de gemeenschaps- en gewestregeringen. Op advies van de Commissie zal de Koning de nadere regels bepalen voor de volksraadpleging in het kader van de voorbereiding van het voorontwerp van plan. De ICDO zal vervolgens de uitgebrachte adviezen bestuderen en het voorontwerp van plan herzien. Daarna zal de minister van Duurzame Ontwikkeling vóór 1 oktober 2021 het ontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de adviezen aan de ministerraad overmaken.