18 nov 2022 16:22

Voorontwerp van programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, in tweede lezing, een voorontwerp van programmawet goed.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft betrekking op de volgende domeinen:

Begroting:

 • Aan de algemene toelichting van de begroting zal een verslag van de spending reviews worden opgenomen. Op die manier wordt een bijkomende stap gezet in de structurele verankering van de spending reviews in het begrotingsproces.

Gezondheidszorg:

 • Besparingsmaatregelen farmaceutische specialiteiten
 • Eenmalige niet-indexering van de plafonds voor de maximumfactuur
 • Aanpassingen aan de begrotingsdoelstelling noodzakelijk voor de inkanteling van gezondheidszorg voor gedetineerden in de verplichte ziekteverzekering
 • Eenmalige aanpassing van de groeinorm in 2024 van 2,5 naar 2%
 • Voorzien van een rijkstoelage voor de covidgerelateerde kosten binnen de verplichte verzekering
 • Heffingen farmaceutische industrie
 • Verlenging van de taksmodulatie (dossiers 2022 en 2023)
 • Uitzonderlijke prijsdalingen voor covid-19 geneesmiddelen
 • Wettelijke verankering van de Paramedische interventieteams (PIT’s) in de wet dringende geneeskundige hulpverlening
 • Financiering FAGG

Sociale Zaken:

 • RSZ-vermindering in Q1 en Q2 2023 en RSZ-uitstel in Q3 en Q4 2023 voor de werkgevers
 • Invoering van een sociale bijdrage, te betalen bij overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid
 • Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs naar o.a. de sportsector, de podiumkunsten, de bioscopen en (voor ondersteunende functies) de zorgsector
 • Verlenging tijdelijke flexibiliteitsmaatregelen om de personeelstekorten in de zorgsector op te vangen
 • Invoering van een aanwervingspremie voor werkgevers die langdurig zieke werknemers aanwerven
 • Aanwerving van extra Terug Naar Werk-coördinatoren voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers
 • Neutralisering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de periodes van moederschapsrust
 • Verhoging van de bijzondere bijdrage op SWT

Pensioenen:

 • Verhoging van de inkomensgrenzen voor personen met een overlevingspensioen die een inkomen hebben uit werk, en die kinderen ten laste hebben

Werk:

 • Invoering van een verplichte aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector
 • Stopzetting van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding outplacement

Financiën:

 • Hervorming van het stelsel van de auteursrechten
 • Afschaffen van de federale belastingvermindering voor de tweede of volgende woning vanaf 1 januari 2024
 • Afschaffen van de aftrek voor risicokapitaal (NIA)
 • Beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen
 • Tijdelijke aanpassing van de korf in de vennootschapsbelasting van 70 naar 40 pct.
 • Wijziging van de berekening van de FBB op royalty’s
 • Wettelijke verankering en verlenging van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en zelfstandigen
 • Verhoging van de accijnzen op tabak

Energie:

 • Tussenkomst bij aankoop pellets
 • Solidariteitsbijdrage Fluxys door extra inkomsten door energiecrisis