07 jul 1995 17:00

Voorontwerp van wet: de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten die
op 31 december 1995 eindigen