11 nov 2021 10:29

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en ontwerpen van amendementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen.

Dit voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat diverse wijzigingsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek der successierechten, de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de fiscale procedure en invordering.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

De ministerraad heeft ook een reeks ontwerpen van amendementen op dit voorontwerp van wet goedgekeurd. Deze worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.