08 sep 1995 17:00

Voorontwerp van wet houdende uitvoering van artikel 103 van de Grondwe
t