08 nov 1996 16:00

Voorontwerp van wet over de coòrdinatie van het Federale beleid inzak
e duurzame ontwikkeling