26 jul 1996 17:00

Voorontwerp van wet over de coordinatie van het Federale beleid inzake
duurzame ontwikkeling