28 mei 1996 17:00

Voorontwerp van wet strekkende tot realisatie van de voorwaarden tot d
eelname van België aan de Europese-economische en monetaire unie