28 mei 1996 17:00

Voorontwerp van wet tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels