11 dec 2015 15:10

Voorrechten en immuniteiten toegekend aan ATHENA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten over de voorrechten en immuniteiten, verleend aan ATHENA.

ATHENA is het mechanisme dat ingesteld is bij besluit 2004/197/GBVB van de Raad op 23 februari 2004 om de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie te beheren. Het gaat om operaties die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. ATHENA opereert binnen het kader van het Raadssecretariaat, maar beschikt over een eigen rechtsbekwaamheid.

De vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten kwamen op 28 april 2004 tijdens de Raad bijeen. Hun besluit, over de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten om een goede werking van ATHENA te waarborgen, uitsluitend in het belang van de Europese Unie en haar Lidstaten.