08 jul 2021 13:08

Voorstelling van de plechtigheid van de Nationale Feestdag 2021

Beste journalist,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een persconferentie waarop het programma van de plechtigheid ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, die op 21 juli door de federale autoriteiten wordt georganiseerd, zal worden gepresenteerd.

Het thema van de Nationale Feestdag is dit jaar de coronahelden. De federale regering wenst iedereen te huldigen die zich tijdens de pandemie heeft ingezet voor de samenleving. Deze mensen maken deel uit van Defensie, de civiele hulpdiensten of zijn gewone burgers.

Nemen deel aan de persconferentie:

  • Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  • Ludivine Dedonder, minister van Defensie
  • Arlin Bagdat, directeur-generaal AD Externe Communicatie, FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • Pierre Gérard, generaal-majoor, commandant van de troepen
  • Marc De Mesmaeker, eerste hoofdcommissaris, commissaris-generaal van de Federale Politie
  • Ilse Van De Keere, eerste hoofdcommissaris, woordvoerster van de Lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, vertegenwoordigster van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
  • Evi Van Cleynenbreugel, officier van de Civiele Bescherming en detachementchef van de Civiele Veiligheid tijdens het défilé, FOD Binnenlandse Zaken

Na de persconferentie is er de mogelijkheid om de sprekers te interviewen.


Wanneer?

Maandag 12 juli 2021 om 10.00 uur (onthaal van de pers vanaf 9.30 uur).


Waar?

Residence Palace - International Press Center
Wetstraat 155
1040 Brussel


Accreditatie

Gelieve u via deze link in te schrijven voor deze persconferentie.


Contactpersonen: 

Olivier Vandenplas

Protocoldienst

FOD Binnenlandse Zaken

olivier.vandenplas@rrn.fgov.be

Cdt Alex Claesen

DG StratCom

Defensie

alex.claesen@mil.be