15 feb 2019 16:16

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Het programma van de bilaterale activiteiten voor 2019 kadert in een betere samenwerking met de Tunesische defensie en omvat een geheel van vormingen van specialisten, activiteiten van militaire bijstand en het uitwisselen van expertise in en met Tunesië. De Belgische defensie werkt al sinds 2015 samen met Tunesië om het land bij te staan in de versterking van hun veiligheidscapaciteiten. Het uitwisselen van kennis en expertise in verschillende domeinen laat beide defensies toe om de eigen procedures te verbeteren, te trainen in een andere omgeving en nieuwe competenties te verwerven.