25 apr 2003 17:00

Voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van een Staat

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen en zijn bijlagen I en II, ondertekend te Wenen, op 16 november 1992, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen en zijn bijlagen I en II, ondertekend te Wenen, op 16 november 1992, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Deze Overeenkomst heeft tot doel de terug- en overname te regelen door de respectievelijke overeenkomstsluitende partijen van personen die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf. Het gaat zowel om eigen onderdanen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de binnenkomst of het verblijf op het grondgebied van de verzoekende partij wanneer kan worden vastgesteld of vermoed dat ze over de nationaliteit van de aangezochte partij beschikken als onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de binnenkomst of het verblijf. De doorgeleiding van onderdanen van derde landen is eveneens mogelijk.