20 dec 2002 16:00

Voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Het voorontwerp strekt tot het waarborgen van de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling en de ontsmetting van de kerncentrales. Het kadert volledig in de regeringsakkoorden van 7 juli 1999 en 9 oktober 2001. Het ligt ook in de lijn van de nota betreffende de financieringsmechanismen ter voorkoming van het ontstaan van nucleaire passiva in de elektriciteitssector (*). (*) Ministerraad van 7 december 2001.