13 mei 2005 17:00

Voorzitter comité overheidsbedrijven

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven verlengt.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven verlengt.

De benoeming van de heer Bart Massart als Voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven is verlengd tot 30 juni 2005. Hij werd aangesteld bij koninklijk besluit van 18 november 1998 voor een periode van 6 jaar, tot 28 november 2004.