05 sep 2003 17:00

Voorzitter van de Kanselarij

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het gaat om de h. Wouter Gabriëls: - geboren op 8 oktober 1971 in Bree, - gehuwd, vader van een dochter, - woont in Kessel-Lo, - getuigschriften: o licentiaat in de Rechten, KUL o MBA aan de Vlerick Leuven Gent Management School - Loopbaan gestart als assistent aan de Vlerick School voor het Centrum voor Ondernemerschap met als opdracht het management van de KMO-divisie van de Vlerick School onder de auspiciën van de professoren Deschoolmeester en Crijns, gecombineerd met lesopdrachten aan KMO-bedrijfsleiders en gastcolleges aan de U.G. en wetenschappelijk onderzoek. - Sinds november '99 economisch adviseur van de Eerste Minister met als kerndomeinen o.m. Economie, Middenstand, Mobiliteit, Overheidsbedrijven, - Sinds 1 maart verantwoordelijk voor de strategie van de Governmentdivisie van de Real Software Group.