12 feb 2010 10:47

Voorzitterschap Europese Unie

Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU

Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie die ingeschreven is op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting 2010. De provisie is bestemd voor de uitgaven voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Het ontwerp legt de verdeelsleutel van de budgetten voor de voorbereiding van het voorzitterschap op federaal niveau vast. Er wordt een protocol ondertekend voor de cofinanciering door de deelstaten. De FOD Buitenlandse Zaken zal de uitvoering van de begroting door de FOD's  opvolgen en maandelijks een tabel met de besteding van de kredieten aan de FOD Begroting voorleggen.  
Landsverdediging bekomt een krediet van maximum 700.000 euro voor de renovatie van de ontvangstruimte van de luchthaven van Melsbroek.