28 mrt 2014 17:39

Vormingsopdrachten van Defensie in de Democratische Republiek Congo

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om Belgische militairen te laten deelnemen aan twee opdrachten in de Democratische Republiek Congo:

  • een vormingsopdracht ten voordele van de "Groupement des études militaires supérieures" (GESM) van Kinshasa, die bestaat uit het bijscholen van de Congolese instructeurs gedurende drie maanden met drie Belgische militairen en een vorming van raadgevers in het recht der gewapende conflicten gedurende vier weken met drie militairen
  • een vormingsopdracht ten voordele van de genieschool van Likasi, die bestaat uit het bijstaan van de instructeurs in de organisatie en de voorbereiding van de sessie van het schooljaar 2014-2015 met acht militairen gedurende twee maanden en het coachen van de instructeurs tijdens de theoretische fase van diezelfde sessie eveneens met acht militairen gedurende twee maanden

Tijdens die opdrachten krijgen de betrokken militairen het statuut in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied (KB 03, coëfficiënt 2).