22 jan 2021 16:18

Vredegerecht Izegem: verlenging huurovereenkomst

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, het afsluiten van een bijakte aan het huurcontract van het Vredegerecht in Izegem goed.

Het gaat om een huurverlenging met een vaste huurperiode van zes jaar in plaats van de stilzwijgende jaarlijkse verlengingen, die uit de initiële huurovereenkomst voortvloeien. De huurprijs zal ook licht dalen en de eigenaar zal opfrissingswerken uitvoeren op eigen kosten.

De aanvangsdatum van de verlenging wordt vastgelegd op 28 december 2021 en eindigt op 27 december 2027. Indien voor het einde van de contractuele termijn geen opzegging is geschied, dan loopt het huurcontract verder van jaar tot jaar.