05 dec 2008 15:12

Vrij verkeer van werknemers

Tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers

Tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overgangsperiode voor de tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers met drie jaar tot 31 december 2011 verlengt. De regering kan die periode nog voor 2011 met een koninklijk besluit inperken. 

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 tot de EU toegetreden. Tijdens de overgangsperiode kunnen Bulgaarse en Roemeense werknemers zich niet beroepen op het vrije verkeer van werknemers. Ze kunnen wel een arbeidsvergunning bekomen, zonder arbeidsmarktonderzoek indien ze werken in een knelpuntberoep dat erkend is door een gewestelijke overheid.

(*) wijziging van het kb van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU.