09 dec 2016 14:49

Vrijmaken van een provisie om de kosten te prefinancieren in het kader van de aanvaring tussen Al Oraiq en Flinterstar

De ministerraad gaat akkoord met het vrijmaken van een bedrag uit de interdepartementale provisie om de kosten te dekken die geprefinancierd werden door de federale diensten in het kader van de aanvaring tussen Al Oraiq en Flinterstar.

Voor de kust van Zeebrugge kwam op 6 oktober 2015 een gastanker in aanvaring met een vrachtschip. Maatregelen werden genomen (opvordering van schepen, luchttoezicht, inzet van oliebestrijdingsmiddelen, …) om de opgetreden olievervuiling te bestrijden. De kosten hiervan werden voorgefinancierd door verschillende federale overheidsdiensten.

Aangezien de kosten in het kader van de hierboven beschreven activiteiten het gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis, kan een deel ervan niet op de algemene begroting van 2015 en 2016 ingeschreven worden. De ministerraad gaat dan ook akkoord om een beroep te doen op de  interdepartementale provisie om extra budgetten ter beschikking te stellen. De gemaakte kosten zullen vervolgens verhaald worden op de partij(en) die aansprakelijk zal/zullen blijken voor de aanvaring. Daartoe worden de geijkte juridische procedures aangevat.