20 nov 2002 16:00

Vrijmaking van een krediet voor het stemmen van Belgen in het buitenland

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de vrijmaking van een bijkomend krediet goedgekeurd voor de stemming van de Belgen in het buitenland.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de vrijmaking van een bijkomend krediet goedgekeurd voor de stemming van de Belgen in het buitenland.

Het gaat over een krediet van 494.040 euro op de begroting van 2002 teneinde de eerste fase van de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven in gang te zetten. Gezien de volgende wetgevende verkiezingen voorzien zijn op 15 juni 2003 moet dit bedrag aan het Departement Buitenlandse Zaken toelaten over te gaan tot de verzending, nog in 2002, van de inschrijvingsformulieren naar de 300.000 potentiële kiezers die in het buitenland verblijven. Na het terugzenden van de inschrijvingsformulieren als kiezer - met einddatum 15 februari 2003 - zal men precies het aantal Belgen kunnen uitmaken die werkelijk als kiezer ingeschreven zijn.