20 dec 2002 16:00

Vrijstelling van accijnzen voor minerale olie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd inzake de structuur en de accijnstarieven op minerale olie.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd inzake de structuur en de accijnstarieven op minerale olie.

Het handelt over de verlenging van de vrijstelling van de speciale accijns voor de zware stookolie voor land- en tuinbouwwerkzaamheden alsook in de bosbouw en de zoetwatervisteelt. Deze vrijstelling wordt verlengd voor een jaar tot 31 december 2003. Dit ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie.