19 dec 2003 16:00

Vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een voorontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een voorontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Het onderwerp beoogt de handhaving van de verlaging van de arbeidskost door het verlenen van vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen. Het gaat om werknemers, aangeworven in het kader van een overeenkomst afgesloten met de Ministers van Sociale Zaken en van Wetenschapsbeleid en aangesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze werknemers moeten een netto bijkomende aanwerving uitmaken van het aantal werknemers tewerkgesteld binnen de activiteit van wetenschappelijk onderzoek. Het project verlengt de bestaande maatregel met één jaar.