24 jan 1997 16:00

Vrijstelling van de verplichting stagiairs in dienst te nemen