19 dec 1997 16:00

Vrijstelling van patronale bijdragen voor de aanwerving van bijkomende
onderzoekers