13 dec 2012 15:44

Vrijstelling van stage voor kandidaat accountant en belastingconsulent die ten minste 7 jaar beroepservaring heeft

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent vereenvoudigt en versnelt voor kandidaten die ten minste zeven jaar ervaring op het vlak van fiscaliteit hebben.

Het voorontwerp, voorgesteld door minister van Middenstand, KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Economie Johan Vande Lanotte geeft het Intituut voor Accountants en Belastingconsulenten de mogelijkheid om de kandidaten die ten minste zeven jaar beroepservaring op het vlak van boekhouding en fiscaliteit hebben, een vrijstelling te verlenen voor de stage en het toegangsexamen voor de stage. De vereisten om over een diploma te beschikken en in een bekwaamheidsexamen te slagen blijven van toepassing. 

Het voorstel komt tegemoet aan een vraag van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en voert het luik KMO van de relancestrategie uit dat de ministerraad op 20 juli 2012 heeft goedgekeurd. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen