25 apr 2014 18:28

Vrijstelling van terugbetaling voor de vakbonden

De ministerraad keurt op vraag van de Waalse regering een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vrijstelling  van de vakbonden van de terugbetaling van de bedragen aan sommige van hun afgevaardigden in hun hoedanigheid van personeelslid.

Het ontwerp stelt het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling kan worden verkregen vast op vijf (in plaats van vier) per organisatie die zetelt in het sectorcomité XVI, Waals Gewest. 

Het ontwerp voert zo het sectoraal akkoord uit dat gesloten werd in het sectorcomité XVI. Het treedt in werking op 1 juli 2014. Het ontwerp wordt ook voorgelegd aan de onderhandeling in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten en wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVI, Waals Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel