06 mrt 2009 16:52

VRT

VRT breidt mogelijkheden van het ouderschapsverlof uit voor zijn personeel

VRT breidt mogelijkheden van het ouderschapsverlof uit voor zijn personeel

De ministerraad heeft  op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet zijn akkoord verleend aan de Vlaamse Radio en Televisieomroep om de mogelijkheden van ouderschapsverlof voor zijn personeel uit te breiden (*).

De raad van bestuur van de VRT met instemming van alle sociale partners wil het ouderschapsverlof uitbreiden tot kinderen van 6 jaar en wil ook een nieuw systeem invoeren, namelijk een 1/5de voor vijftien maanden. De personeelsleden kunnen echter niet overschakelen tussen vormen van ouderschapsverlof noch het verlof opsplitsen.

 (*) Artikel 3 van het kb van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen schrijft voor dat  de ministerraad zijn toestemming moet geven om de bepalingen van dat kb  toe te passen.