19 mrt 2010 11:09

Waals gewest

Supplementen en ambtstoelagen die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen

Supplementen en ambtstoelagen die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de mandaten van ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest gelijkstelt met een vaste benoeming wat de pensioenen betreft. Het voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden neemt ook bepaalde supplementen en toelagen, toegekend aan ambtenaren van het Waalse Gewest, in aanmerking voor de berekening van de pensioenen.

Het ontwerp voert artikel 8 van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844 uit, ingevoegd door de wet van 25 januari 1999 inzake sociale bepalingen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.