20 mrt 2008 11:40

Waalse boswet

Advies van de ministerraad over het Waalse voorontwerp van decreet over het boswetboek

Advies van de ministerraad over het Waalse voorontwerp van decreet over het boswetboek

Op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen gaf de ministerraad zijn advies over het Waalse voorontwerp van decreet over het boswetboek. (in overeenstemming met artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen)

De ministerraad gaf zijn eensluidend advies over de artikelen 90 tot en met 104. Hij gaf ook een eensluidend advies voor artikel 105 op voorwaarde dat het decreet een minimum en een maximum van de hoogste strafrechtelijke boete voorziet. Hij verleent een eensluidend advies voor artikel 106 op voorwaarde dat de bedoelde rechter nader wordt bepaald.